نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراکز مراقبت پرستاری مجاز تحت پوشش

مراکز مراقبت پرستاری مجاز تحت پوشش


لیست مراکز مراقبت پرستاری مجاز در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تا آخر تابستان 1397

ردیف

نام موسسه

نام موسس

آدرس موسسه

شماره تماس نماینده قانونی

شماره تلفن موسسه

1

شفاء

رضا دالایی

خمین-خیابان امام خمینی(ره)-روبروی مصلی-ابتدای کوچه رازی

09186300087

46341777-086