نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضرت زینب

حضرت زینب


بیمارستان حضرت زینب (س)

 

 


بخشهای مختلف بیمارستان
 

نظری بر بخش اطفال
 
بخش اطفال بیمارستان حضرت زینب(س) با ۱۲ تخت و چهار کات نوزاد، واقع در طبقه دوم بیمارستان دارای گروهی از متخصصین اطفال مجرب است. پزشکان متخصص اطفال در زمینه های مختلف داخلی – جراحی و نیز پرستاران خدمات جامعی را در درمان و مراقبت از کودکان و نوزادان بیمار انجام میدهند. این بخش مجهز به امکانات و تجهیزات مراقبت از کودک و نوزاد بیمار چون دستگاه فتوتراپی میباشد.
 
شرایط بستری بیمارو همراه :
پذیرش بیمار در بخش اطفال از طریق مطب و اورژانس بطور شبانه روزی انجام میشود.در طول ساعات شب متخصص اطفال مقیم در واحد اورژانس بیمارستان حضور دارد.
 
کودکان تا ۱۴ سال و نیز نوزادن می توانند همراه داشته باشند.
 

دپارتمان گوش و حلق و بینی 
بخش چشم