درمانگاه دانشگاهی

آدرس: خمین - میدارن مدرس - بلوار پاسداران - جنب بیمارستان امام خمینی(ره)

 

شماره تماس : 55-46343652-086