درمانگاه بخش خصوصی

درمانگاه غدیر

آدرس: خمین - خیابان امام خمینی - روبروی مصلا

 

شماره تماس : 46333439-086