سومین جلسه آموزش طب سنتی با گروه هدف ماما و پرستار

سومین جلسه آموزش طب سنتی با گروه هدف ماما و پرستار - 21 آبان

سومین جلسه آموزش طب سنتی با گروه هدف ماما و پرستار

سومین جلسه آموزشی طب سنتی ویژه پرستاران و ماماها در تاریخ 98/8/21 در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار میگردد لازم به ذکر است کلاس دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

آدرس کوتاه :