روز پزشک گرامیباد

روز پزشک گرامیباد

روز پزشک گرامیباد
روز پزشک گرامیباد

یکم شهریور،سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی،شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی خجسته باد.

آدرس کوتاه :