دومین همایش بازآموزی طب ایرانی ویژه پزشکان

دومین همایش بازآموزی طب ایرانی ویژه پزشکان

دومین همایش بازآموزی طب ایرانی ویژه پزشکان

سلام و احترام

دومین همایش طب ایرانی توسط انجمن علمی طب سنتی ایران ودفتر طب ایرانی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی مورخ 8 اسفند ماه 1398 ساعت 7الی 17 واقع در سالن اجتماعات دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی واقع در خیابان ولی عصر قبل از تقاطع نیایش برگزار خواهد شد.

تعداد ثبت نام محدود می باشد.

مهلت ثبت نام تا 5 اسفند ماه می باشد.

امتیاز بازآموزی دارد.

جهت ثبت نام به لینک زیرمراجعه بفرمایید.

http://pm.behdasht.gov.ir/page/shpm

آدرس کوتاه :