دومین جلسه آموزش طب سنتی پرستاران و ماماها

دومین جلسه آموزش طب سنتی پرستاران و ماماها - 26 شهریور

دومین جلسه آموزش طب سنتی پرستاران و ماماها

دومین جلسه آموزشی طب سنتی ویژه پرستاران و ماماها در تاریخ 98/6/26 در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار میگردد لازم به ذکر است کلاس دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

آدرس کوتاه :