فراخوان دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

فراخوان دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

فراخوان دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ
فراخوان دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

فراخوان دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ با شعار سالم زیستن هنر است.مهلت ارسال آثار : اول دی ماه 97 لغایت اول اردیبهشت 98

آدرس کوتاه :