شعار و عناوین هفته اطلاع رسانی ایدز

شعار و عناوین هفته اطلاع رسانی ایدز

شعار و عناوین هفته اطلاع رسانی ایدز

شعار و عناوین هفته اطلاع رسانی ایدز

آگاهی و پیشگیری،
آزمایش و درمان اچ آی وی
" همه در یک کشتی نشسته ایم "

شنبه 9 آذر: رسانه و اچ آی وی

یکشنبه 10 آذر: سازمان ها و اچ آی وی

دوشنبه 11 آذر: اچ آی وی و مسئولیت اجتماعی

سه شنبه 12 آذر: زندگی با اچ آی وی

چهارشنبه 13 آذر: خانواده و اچ آی وی

پنج شنبه 14 آذر: جوانان، نوجوانان و اچ آی وی

جمعه 15 آذر: آزمایش و اچ آی وی

آدرس کوتاه :