شعار روز جهانی و روز شمار هفته ملی بدون دخانیات سال ۲۰۱۹

شعار روز جهانی و روز شمار هفته ملی بدون دخانیات سال ۲۰۱۹

شعار روز جهانی و روز شمار هفته ملی بدون دخانیات سال ۲۰۱۹

سازمان جهانی بهداشت، شعار روز جهانی بدون دخانیات سال جاری را با عنوان "اجازه ندهید دخانیات، نفس شما را بگیرد " (DON'T LET TOBACCO TAKE YOUR BREATH AWAY)" اعلام کرده است.

۱.    شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ " نمایندگان مجلس، حامی قوانین کنترل دخانیات"
۲.    یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸ " مطالبه گری مردم برای جامعه عاری از دخانیات"
۳.    دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸  "ورزش و تفریحات سالم برای دوری از دخانیات"
۴.    سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸  "ریه سالم با دوری از دخانیات"
۵.    چهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸  "نقش رسانه در ترویج فرهنگ کنترل دخانیات"
۶.    پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۸  "ساماندهی عرضه مواد دخانی ضامن اجرای قوانین"
۷.    جمعه ۳۱ خرداد ۹۸  "آموزه های دینی در برابر دخانیات"

آدرس کوتاه :