نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضرت زینب

بیمارستان حضرت زینب (س)

 

 


بخشهای مختلف بیمارستان
 

نظری بر بخش اطفال
 
بخش اطفال بیمارستان حضرت زینب(س) با ۱۲ تخت و چهار کات نوزاد، واقع در طبقه دوم بیمارستان دارای گروهی از متخصصین اطفال مجرب است. پزشکان متخصص اطفال در زمینه های مختلف داخلی – جراحی و نیز پرستاران خدمات جامعی را در درمان و مراقبت از کودکان و نوزادان بیمار انجام میدهند. این بخش مجهز به امکانات و تجهیزات مراقبت از کودک و نوزاد بیمار چون دستگاه فتوتراپی میباشد.
 
شرایط بستری بیمارو همراه :
پذیرش بیمار در بخش اطفال از طریق مطب و اورژانس بطور شبانه روزی انجام میشود.در طول ساعات شب متخصص اطفال مقیم در واحد اورژانس بیمارستان حضور دارد.
 
کودکان تا ۱۴ سال و نیز نوزادن می توانند همراه داشته باشند.
 

دپارتمان گوش و حلق و بینی 
بخش چشم