برگزاری دوره آموزشی تجهیزات داخل آمبولانس

برگزاری دوره آموزشی تجهیزات داخل آمبولانس

برگزاری دوره آموزشی تجهیزات داخل آمبولانس
برگزاری دوره آموزشی تجهیزات داخل آمبولانس

دوره آموزشی تجهیزات داخل آمبولانس (واحد آموزش مداوم)درتاریخ 1398/10/30 توسط جناب آقای مهران اکبری(کارشناس ارشد پرستاری) جهت گروه هدف:کارشناس پرستاری،پرستار شاغل در 115،کارشناس و کاردان فورریتهای پزشکی و اپراتور بیسیم در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

آدرس کوتاه :