اولین کلاس آموزشی طب سنتی ویژه پرستاران و ماما

اولین کلاس آموزشی طب سنتی ویژه پرستاران و ماما - 18 تیر

اولین کلاس آموزشی طب سنتی ویژه پرستاران و ماما

واحد آموزش ضمن خدمت معاونت درمان در نظر دارد اولین کلاس آموزشی طب سنتی ویژه پرستاران و ماما را مطابق با کوریکولوم پیشنهادی وزارت بهداشت در تاریخ 98/4/18 برگزار نماید.لازم به ذکر است کلاس دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

آدرس کوتاه :