اولین جلسه امور پرستاری در سال 98

اولین جلسه امور پرستاری در سال 98

اولین جلسه امور پرستاری در سال 98

اولین جلسه امور پرستاری دانشکده علوم پزشکی خمین در سال 98 در تاریخ 98/6/31 با حضور مدیر و کارشناس امور پرستاری,مدیر خدمات پرستاری,مسئولین بخش های بیمارستان امام خمینی(ره) در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید.در این جلسه مشکلات حوزه پرستاری مطرح و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردید.

آدرس کوتاه :